hero

Phần mềm Quản lý dự án GXD

Quản lý dự án trên 1 ngón tay. Chạm là thấy!

Văn bản → Hướng dẫn →

💡 Chuyển đổi số

Chuyển đổi số các dự án xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ngành xây dựng! Ứng dụng và nghiên cứu phát triển mô hình thông tin công trình (BIM)

⚡️ Thay đổi cách làm việc

Trang bị trình độ chuyên môn cao, am hiểu nghề nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình thông tin công trình, thay đổi phương thức làm việc

🛠️ Right People Right Tools

Đúng người, đúng công cụ, đúng công việc = Đem lại hiệu quả cao, đúng tiến độ, đạt chất lượng.

📦 Hệ thống xuyên suốt

Các công đoạn công việc từ Chuẩn bị dự án, qua thực hiện dự án đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào vận hành, quản lý công trình, quản lý tòa nhà...

🔩 Cập nhật pháp lý

Luôn cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng mới nhất, chuyên môn sâu. Truy xuất nhanh, tốc độ cao, độ chính xác cao

🔑 Chìa khóa thành công

Lựa chọn ngay từ đầu, áp dụng xuyên suốt. Khi các thông tin của dự án được sắp xếp ngăn nắp ngay từ đầu sẽ tạo ra các hiệu quả to lớn.

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.01.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ